O firmie Błyskawica

Wytwórnia “BŁYSKAWICA”

powstała w 1983 roku. W produkcji osprzętu odgromowego firma specjalizuje się od ponad 30 lat, ciągle wprowadzając usprawnienia do swoich wyrobów. Zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Polski.
Wytwórnia posiada liczną sieć dystrybucyjną swoich wyrobów na terenie całego kraju. Wydanie katalogu zostało opracowane z myślą o dalszej promocji naszych wyrobów na rynku polskim, w nadziei że projektanci i wykonawcy sieci elektroenergetycznych dostrzegą bardzo ważny problem zewnętrznej ochrony odgromowej, której zadaniem w czasie wyładowania atmosferycznego jest przejęcie prądu i odprowadzenie go do ziemi, bez szkody dla chronionego obiektu oraz w sposób bezpieczny dla ludzi przebywających w strefie zagrożenia.

Stosując wyroby wytwórni BŁYSKAWICA w połączeniu z elementami wewnętrznej ochrony odgromowo – przeciwprzepięciowej można skutecznie chronić wszelkiego rodzaju obiekty przed działaniem prądu piorunowego.
Przykłady zastosowania wyrobów naszej firmy:

  • PKS Oława
  • kościoły: Jelcz-Laskowice, Oława
  • domy jednorodzinne
  • Fabryka Gillette w Łodzi
  • Stocznia Remontowa w Gdańsku
  • Dom Dziecka w Warszawie
  • supermarkety LIDL w Bielsku-Białej i w Stargardzie Szczecińskim
  • supermarkety NETTO
  • Park Hotel w Rzepinie
  • oraz inne kościoły i budynki zabytkowe na terenie całego kraju.

 

 

Wytwórnia “BŁYSKAWICA”, poprzez wysoką jakość swoich wyrobów, posiada Certyfikat na znak bezpieczeństwa nieprzerwanie od 1996 r., ciągle modernizując park maszynowy, urządzenia, przyrządy. W grudniu 2002 r. firma nasza wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. Fakt ten potwierdzony został wydanym przez firmę TUV NORD z Hanoweru Certyfikatem o numerze 78 100 3996. Dnia 01.08.2003r. firma nasza otrzymała Certyfikat “W trosce o naturę” przyznany przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku S.A. w Warszawie.

W październiku 2003 r. firma nasza przekształciła się w Spółkę Jawną. Wychodząc naprzeciw potrzebom Szanownych Klientów systematycznie poszerzamy asortyment naszych wyrobów, jak również udoskonalamy sposób ich dystrybucji. Zamówione towary dostarczamy przy większych ilościach, wg uzgodnień, własnym transportem lub poprzez firmy spedycyjne. Wytwórnia “BŁYSKAWICA” poleca ponad 200 odmian elementów instalacji odgromowej zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez:
– cynkowanie elektrolityczne lub ogniowe,
– cynkowanie oraz pokrycie farbą proszkową.

Na zamówienie Wytwórnia wykonuje również elementy cynkowane ogniowo oraz ze stali nierdzewnej. Wykonujemy również elementy miedziane.
Wyroby cynkowane elektrolitycznie są zgodne z PN-82/H-97005, PN-93/E-04500.
Grubość warstwy ocynkowanej dostosowana jest do środowiska wg PN-71/H-04651.
Wszystkie produkowane przez nas elementy spełniają obowiązujące w tym zakresie normy:
– PN-86/E05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
– PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
– PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
– PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne: Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
– PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne: Przewodnik B projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. Wyroby nasze spełniają również warunki materiałowo – techniczne podane w normie polskiej P-SEP/E-001 Sieci energetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

Wytwórnia “BŁYSKAWICA” systematycznie modernizuje swoje wyroby, ciągle wprowadzając usprawnienia. Każdy wyrób jest cechowany logo firmy, co znacznie ułatwia odróżnienie wyrobów naszej firmy od wyrobów firm konkurencyjnych.
Wytwórnia “BŁYSKAWICA” wytwarza uchwyty, złącza, śruby naciągowe,
pręty uziemiające skręcane, pręty odgromowe i uchwyty uziemiające.

– Uchwyty posiadają symbole: SWW-0625-489 PKWiU 28.1.10-35.59, SWW-0625-489
PKWiU 28.11.23-63.39.
– Złącza: SWW 0654-29 PKWiU 28.63.14-43.19.
– Śruby naciągowe: SWW 0625-489 PKWiU 28.11.10-35.59.
– Pręty uziemiające: SWW 0455-1 PKWiU 27.10.60-33.
– Pręty odgromowe: SWW 0455-122 PKWiU 27.10.60-33.42.

Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi spełnić Wasze oczekiwania.
Zapraszamy do współpracy.

Wytwórnia Osprzętu Odgromowego “BŁYSKAWICA” Sp.J. M. Łabuński, K. Łabuński,
S. Łabuński Ścinawa Polska 76, 55-200 Oława tel. 71/ 313 39 03