Uziemiające

Uchwyty uziemiające przeznaczone są do połączeń wyrównawczych. Wymiary dostosowane
są do poszczególnych rur gazowych, wodnych, kanalizacyjnych w zakresie od 1/2″ do 2″.
Elementy wykonane z blachy o grubości 2 mm. zabezpieczone antykorozyjnie.
Połączenie następuje poprzez skręcenie dwóch części śrubami M6 x 16.